‼Zwolnienie z PCC‼
📍31 sierpnia br. weszły w życie przepisy o zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych kupna pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym.
📍Przedmiotem transakcji musi być:
🖇prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
🖇prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
🖇spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
📍Ulga dotyczy kupującego-osoby fizycznej lub osób fizycznych, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z w/w praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.
‼ Nowelizacja przepisów prócz ulgi dodała nowy zapis o wysokości podatku PCC dla zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego (nabywanych w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej) lub udziałów w tych lokalach-podatek wyniesie wówczas 6 %.