‼HUB PARAGONOWY‼
🖇Ustawa wprowadzająca Slim VAT 3 wejdzie w życie zasadniczo 1 lipca 2023 r., natomiast przepis umożliwiający udostępnienie e-paragonu przy użyciu HUB paragonowego szefa KAS będzie obowiązywał od 15 września 2023 r.
🖇Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż przy zastosowaniu kas fiskalnych online lub tzw. kas wirtualnych mogą wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny, za jego zgodą, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.
🖇E-paragon będzie mógł zostać wydany również przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu e-paragonów, bez konieczności podawania danych osobowych nabywcy.
🖇HUB paragonowy będzie narzędziem dobrowolnym, umożliwiającym przesyłanie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej i przygotowanym do ciągłej pracy bez przerw.
🖇To powiązanie paragonu z klientem może nastąpić przykładowo poprzez zeskanowanie przez sprzedawcę kodu kreskowego znajdującego się w aplikacji kupującego, np. w oferowanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji e-Paragony. Następnie e-paragon zostanie wysłany przez kasę online do HUBu paragonowego, a klient uzyska do niego dostęp za pomocą używanej przez siebie aplikacji.
Bądź z nam na bieżąco ze zmianami.