• sporządzanie rozliczeń rocznych
  • obsługa najmu prywatnego