pakiety ofertowe

Pakiet KPIR

Obejmuje prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów oraz ewidencji podatkowych i innych ewidencji wynikających z przepisów.

Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

  • księgowanie dokumentów w księdze podatkowej
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • naliczanie podatku dochodowego i ustalanie wysokości zaliczki na ten podatek (miesięcznie lub kwartalnie)
  • wypełnianie deklaracji rocznych rozliczających podatek dochodowy (dodatkowo płatne)

Rozliczania podatników VAT

  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
  • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
  • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-27, VAT-UE,
  • rozliczanie proporcji VAT

KoMaTax 2016 | Made with <3 by Nowicka&Co | Wszystkie prawa zastrzeżone | Ciasteczka i polityka prywatności