pakiety ofertowe

Pakiet KPIR

Obejmuje prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów oraz ewidencji podatkowych i innych ewidencji wynikających z przepisów.

Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 • księgowanie dokumentów w księdze podatkowej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • naliczanie podatku dochodowego i ustalanie wysokości zaliczki na ten podatek (miesięcznie lub kwartalnie)
 • wypełnianie deklaracji rocznych rozliczających podatek dochodowy (dodatkowo płatne)

Rozliczania podatników VAT

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • rozliczanie proporcji VAT

KoMaTax 2016 | Made with <3 by Nowicka&Co | Wszystkie prawa zastrzeżone | Ciasteczka i polityka prywatności