‼Do 30.09. wykorzystaj urlop zaległy za 2022 r.‼
📍Na pracodawcy ciąży obowiązek dopilnowania, aby pracownik zrealizował to uprawnienie w wymaganym terminie.
📍Kodeks pracy wskazuje dwa takie terminy:
• Pierwszy to ostatni dzień roku kalendarzowego – urlopu wypoczynkowego za dany rok należy bowiem udzielić w tym roku, za który przysługuje.
• Jeżeli z różnych względów to się nie uda, drugim, granicznym terminem jest 30 września roku następnego (art. 168 K.p.). W tym terminie należy rozliczyć zaległości urlopowe za ubiegły rok.
📍Należy zauważyć, że wrześniowy termin przewidziany w art. 168 K.p. dotyczy udzielenia, a nie wykorzystania zaległego urlopu.
📍Posiadanie nawet znacznej liczby dni zaległego wypoczynku nie spowoduje zatem przymusowej absencji urlopowej przez większą część września danego roku.
📍Pracodawca nie naruszy przepisów urlopowych, jeżeli udzieli pracownikowi urlopu zaległego za poprzedni rok przynajmniej w ostatnim dniu tego miesiąca. Termin wrześniowy zostanie zachowany, przepisy mówią bowiem tylko o udzieleniu, a nie o wykorzystaniu urlopu zaległego do końca września.
Pracodawca, niezależnie od powodów powstania urlopowych zaległości, ponosi odpowiedzialność za stan wykorzystania urlopów wypoczynkowych w jego firmie.