pakiety ofertowe

Pakiet KH

Obejmuje prowadzenie Ksiąg Handlowych oraz ewidencji podatkowych i innych ewidencji wynikających z przepisów.

Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych

 • przygotowanie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

Rozliczanie podatku VAT

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport, sporządzanie faktur wewnętrznych,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
 • rozliczanie proporcji VAT

KoMaTax 2016 | Made with <3 by Nowicka&Co | Wszystkie prawa zastrzeżone | Ciasteczka i polityka prywatności