fbpx

pakiety ofertowe

Pakiet KH

Obejmuje prowadzenie Ksiąg Handlowych oraz ewidencji podatkowych i innych ewidencji wynikających z przepisów.

Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych

 • sporządzanie planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
 • integracja systemów informatycznych (Państwa sprzedażowego z Naszym księgowym).

Rozliczanie podatku VAT

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
 • sporządzanie i terminowe wysyłanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-27, VAT-UE,
 • rozliczanie proporcji VAT
 • terminowa wysyłka JPK (dodatkowo płatna)

KoMaTax 2016 | Made with <3 by Nowicka&Co | Wszystkie prawa zastrzeżone | Ciasteczka i polityka prywatności