‼Wolne za święto‼
📍W sobotę 11.11.2023 wypada święto, a więc,
📌Planując czas pracy na listopad 2023 należy obniżyć jego wymiar o 8 godzin przy całym etacie, czyli:
przy 1 etacie – czas pracy wynosi 160 godzin (20 dni pracujących po 8 godzin)
przy 1/2 etatu – czas pracy wynosi 80 godzin
przy 3/4 etatu – czas pracy wynosi 120 godzin
📌Zasada, że za święto wypadające w sobotę należy się pracownikowi odbiór dnia wolnego, wynika wprost z art. 130 § 2 Kodeksu pracy:
„każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.
📌Powyższe dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.