pakiety ofertowe

Pakiet Ewidencje Uproszczone

Obejmuje prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników.

Prowadzenia kadr i płac

  • tworzenie akt osobowych
  • prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, rejestrów badań lekarskich i szkoleń (w tym BHP) oraz zwolnień lekarskich (pobieranie ich e-zwolnień)
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rachunków rozliczających te umowy
  • naliczanie i sporządzanie list płac
  • tworzenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń
  • wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników
  • zgłaszanie pracowników do ZUS
  • wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT-8B, PIT-11, PIT-4, PIT-4R) i ZUS (Raporty miesięczne, RMUA, ZUS-Z3, ZUS-Z15, RP-7, zaświadczenia dla emerytów i rencistów)

KoMaTax 2016 | Made with <3 by Nowicka&Co | Wszystkie prawa zastrzeżone | Ciasteczka i polityka prywatności