PROWADZENIA EWIDENCJI UPROSZCZONEJ DLA PODATKU RYCZAŁTOWEGO

  • księgowanie dokumentów w uproszczonej ewidencji ryczałtu
  • naliczanie podatku zryczałtowanego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia

ROZLICZANIE PODATKU VAT

  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
  • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
  • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-27, VAT-UE,
  • rozliczanie proporcji VAT