pakiety ofertowe

Pakiet Ewidencje Uproszczone

Obejmuje prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej lub Karty Podatkowej oraz innych ewidencji.

Prowadzenia ewidencji uproszczonej dla podatku ryczałtowego

  • księgowanie dokumentów w uproszczonej ewidencji ryczałtu
  • naliczanie podatku zryczałtowanego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia

Rozliczanie podatku VAT

  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
  • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
  • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-27, VAT-UE,
  • rozliczanie proporcji VAT

KoMaTax 2016 | Made with <3 by Nowicka&Co | Wszystkie prawa zastrzeżone | Ciasteczka i polityka prywatności