‼NOWE LIMITY‼
📍Ogłoszony na dzień 2 października kurs euro wynoszący 4,6091 zł stanowi podstawę wyliczeń ważnych wskaźników podatkowych.
📍Kurs jest niższy niż obowiązujący rok wcześniej – na dzień 3 października 2022 kurs wyniósł 4,8272 zł. W związku z tym w 2024 roku limity ulegną obniżeniu ⬇️ w stosunku do roku poprzedniego.
📍Limit wynoszący 2 mln euro stosuje się dla:
1️⃣małego podatnika PIT i VAT,
2️⃣ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
3️⃣ustalenia obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.
📍W 2023 roku w przeliczeniu na PLN powyższy limit wynosił 9 654 000,00 zł.
💣W 2024 roku w przeliczeniu na PLN powyższy limit wynosił 9 218 000,00 zł.
📍Dla małych podatników oraz firm rozpoczynających działalność przysługuje możliwość dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych sklasyfikowanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.
📍W ramach pomocy de minimis odpisy mogą być dokonane do wysokości limitu wynoszącego 50 tys. euro.
📍W 2023 roku w przeliczeniu na PLN powyższy limit wynosił 241 000,00 zł.
💣W 2024 roku w przeliczeniu na PLN powyższy limit wynosił 230 000,00 zł.