USŁUGI DODATKOWE

  • sporządzanie druków związanych z otwarciem, zamknięciem, aktualizacją danych oraz zawieszeniem działalności gospodarczej (CEiDG-1, NIP-2, VAT-R, VAT-Z, NIP-8)
  • pisanie pism wyjaśniających i korygujących
  • składanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
  • wypełnianie i składanie do ZUS dokumentów związanych z chorobą właściciela firmy (ZUS-Z3a)
  • przesyłanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie not korygujących i dowodów wewnętrznych
  • obsługa kontroli podatkowych i kontroli z ZUS
  • wysyłka JPK_VAT