‼BHP ZMIANY‼
➡️Od 17 listopada 2023r. obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
➡️Zgodnie z nowymi przepisami, stanowisko pracy, na którym pracownik używa laptopa, powinno być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę, umożliwiającą ustawienie ekranu na odpowiedniej wysokości.
➡️Nowe przepisy kładą również nacisk na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni pracy, umożliwiającej umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych. To ważne dla zachowania wygody i efektywności pracy.
➡️Pracodawca również jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
➡️Aby otrzymać zwrot kosztów pracownik musi pracować przy monitorze przez co najmniej cztery godziny dziennie. Zatrudniony musi wziąć fakturę za zakup okularów na swoje imię i nazwisko i przekazać ją pracodawcy
➡️Co ważne, nowe przepisy znoszą wymóg stosowania warstw antyodbiciowych lub filtrów na ekranach. To oznacza, że pracodawcy nie muszą już inwestować w te dodatkowe elementy wyposażenia.
➡️Pracodawcy mają czas na przeprowadzenie niezbędnych zmian przez okres 6 miesięcy od daty wejścia w życie tych regulacji. Oznacza to, że do 17 maja 2024r. pracodawcy muszą zapewnić, aby stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe spełniały wszystkie nowe standardy i normy określone w przepisach.