‼Pracownik z niepełnosprawnością, a PFRON‼
📍Pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnością może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby z PFRON.
📍Dofinansowanie obejmuje:
🖇Przy znacznym stopniu niepełnosprawności pracownika pracodawca może otrzymać miesięczne dofinansowanie w wysokości 1950 zł.
🖇Przy niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym kwota dofinansowania wynosi 1200 zł.
🖇Przy lekkim stopniu niepełnosprawności pracownika miesięczne dofinansowanie wyniesie 450 zł.
📍Jeżeli pracownik posiada stopień szczególny niepełnosprawności wówczas kwota dofinansowania jest wyższa.
📍Ponadto pracodawca może dostać dofinansowanie m.in. na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
📍Dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych obejmuje refundację kosztów zakupu, bądź wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy.