‼Ulgi w rozliczeniu rocznym‼
Jeśli się jeszcze nie rozliczyliście to pamiętajcie, że w ramach deklaracji PIT-37 możemy uwzględnić ulgi podatkowe, o ile spełniamy wymagania poszczególnych odliczeń.
🖇W PIT-37 za 2022 roku możemy skorzystać z następujących odliczeń:
*Ulga dla klasy średniej
*Ulga na zabytki
*Ulga na internet
*Ulga na dzieci (ulga prorodzinna)
*Ulga dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+)
*Ulga rehabilitacyjna
*Ulga na samochód
*Ulga na leki
*Darowizny na organizacje pożytku publicznego
*Darowizny na cele kultu religijnego
*Darowizna krwiodawców (ulga na krew)
*Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościołów
*Składki na IKZE
*Darowizna na cele walki z COVID-19
*Ulga termomodernizacyjna
*Darowizna komputerów przenośnych
*Ulga dla młodych
🖇Pamiętaj, że ostateczny termin złożenia PIT-37 w 2023 roku to 2 maja.
🖇Pamiętajcie, że deklarację można skorygować, jeśli o czym zapomnieliście.
I ogromna prośba – nie zostawiajcie rozliczenia na ostatnią chwilę 😉