Biała lista podatników VAT

2020-12-21T16:40:27+00:00

????Szef KAS będzie prowadził w formie elektronicznej wykaz, zawierający dane o: ???? podmiotach, w