Biała lista podatników VAT

????Szef KAS będzie prowadził w formie elektronicznej wykaz, zawierający dane [...]