????Szef KAS będzie prowadził w formie elektronicznej wykaz, zawierający dane o:

???? podmiotach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, albo które wykreślił z rejestru, jako podatników VAT; ???? podmiotach zarejestrowanych, jako podatnicy VAT (tj. dane o podatnikach VAT czynnych i zwolnionych), w tym o podmiotach, których rejestracja, jako podatników VAT została przywrócona.

????Rejestr ma być aktualizowany na bieżąco, tj. raz na dobę w każdy dzień roboczy, zaś podatnicy korzystający z niego mają otrzymać informacje o dacie i godzinie, w której dokonali weryfikacji danego podmiotu. Uzyskanie informacji w rejestrze będzie możliwe na wybrany dzień – do 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

‼️Sankcje: ‼️

☢️podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego – lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa KAS wykazie☢️.

☢️Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami.i☢️.

☢️Dodatkowo, w takim przypadku przepisy przewidują także sankcję w postaci objęcia nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję☢️.

☢️Sankcje te wyłączać można poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie – w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu☢️.

????Zmiany wejdą w życie zasadniczo od 1 września tego roku, jednak sankcje będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Biała lista podatników VAT