TARCZA 7.0 OD 01.02.2021r.

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy dla PKD: 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z Pola kempingowe, 79.11.A działalność agentów turystycznych, 79.12.Z działalność organizatorów turystyki.

Wnioskujący o to świadczenie przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że przychód z ich działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Kod PKD będzie weryfikowany na dzień 30 listopada 2020 r. Wnioski będą mogły być składane do dnia 31 marca 2021 r.

Ponowne świadczenia postojowe z ZUS

Jednokrotnie ze świadczenia skorzystać mogą: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Dwukrotnie ze świadczenia skorzystać mogą: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z , 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Z tej pomocy skorzystać mogą firmy, które w oparciu o przepisy podatkowe wykażą spadek przychodu o minimum 40% za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku, porównując z miesiącem poprzednim lub z rokiem ubiegłym. Wyżej wymieniona listy kodów PKD musi być odnotowana na dzień 30 listopada 2020 roku.

Zwolnienie ze składek ZUS

Warunek do otrzymania tarczy to wykazać spadek przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Kolejną ważną sprawą jest złożenie deklaracji rozliczeniowej (ewentualnie imiennego raportu miesięcznego) dotyczącej okresów, odnośnie których zamierza się ubiegać o zwolnienie.

Tarcza 7.0 zakłada dwa przypadki zwolnień: 1) za styczeń 2021 roku; 2) za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku

Biorąc pod uwagę przeważające PKD za styczeń, ze zwolnienia będą mogli skorzystać:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Natomiast za grudzień i styczeń: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Czy kod PKD Twojej działalności na coś się kwalifikuje? Bądź z Nami na bieżąco z tarczy przepisami.

biuro@komatax.pl tel. 503492361