???? Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę

????Jeśli więc podatnik dysponować będzie paragonem do kwoty 450 zł brutto (100 euro) ze swoim NIP-em, to nie będzie on musiał występować o wystawienie faktury do paragonu i sam NIP na paragonie będzie stanowił podstawę ujęcia kosztu oraz odliczenia podatku VAT.

????Przy czym należy mieć na względzie pewne wyjątki, a mianowicie NIP na paragonie nie powoduje uznania paragonu za fakturę uproszczoną, nawet jeśli jego wartość wynosi poniżej 450 zł brutto (100 euro) oraz zawiera on takie same dane jakie wymaga ustawa w przypadku faktury uproszczonej, w przypadku gdy dokumentuje:

???? sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju;

????sprzedaż, dla której nie jest na fakturze podawany NIP (np. dostaw na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami);

????wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;

????dostawę towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towarów lub usług.

P.S. Ważnym elementem takiego dokumentu jest kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. Z doświadczeń już wiemy, że ciężko ten numer zidentyfikować na paragonach.

Bądź z Nami na bieżąco z aktualnościami.????????