Nasza Kadrowa Ewa przypomina, że w lutym ważny termin mija.
01.02.2021r.
Tego dnia drogą elektroniczną należy złożyć do Urzędu Skarbowego deklaracje związane z zatrudnianiem pracowników oraz zleceniobiorców.
????PIT-11
????PIT-4R
????PIT-8C
????PIT-8AR
????ZUS-IWA
Jeśli jesteś płatnikiem składek i opłacasz składki na ubezpieczenie wypadkowe musisz przekaż do ZUS formularz ZUS IWA (Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe) za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli spełniasz poniższe warunki:
????przez wszystkie miesiące w poprzednim roku opłacałeś składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę – czyli byłeś płatnikiem składek na to ubezpieczenie przez cały poprzedni rok i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku,
????w poprzednim roku zgłaszałeś do ubezpieczenia wypadkowego średnio w miesiącu co najmniej 10 osób (w tym siebie),
????31 grudnia poprzedniego roku byłeś wpisany do rejestru REGON.
????„MAŁY ZUS PLUS”
????Płatnik, który kontynuuje działalność prowadzoną w 2020 r., nie korzystał z małego ZUS plus i chce od 2021 r. skorzystać z tej ulgi musi wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 albo 05 12. Następnie musi zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem zaczynającym się od 05 90 albo 05 92.
????Oprócz dokumentów zgłoszeniowych płatnik, który chce skorzystać z małego ZUS plus, musi również przekazać ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II.