Foliówki zmiany od 01.09.2019r.

2020-12-21T16:40:26+00:00

????Od września 2019 r. każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której